I Jämtland i närheten av byn Huså på den norra sidan av Åreskutan finns en numera nedlagd gruva vid namn Fröå gruva. Gruvan ligger dessutom 10 kilometer öster om samhället Åre. Det var här i Fröå som man började bryta kopparmalm på 1740-talet i totalt fyra perioder fram till år 1919. Malmen förädlades sedan på Huså bruk samt Slagså smälthytta. Gruvan gick tyvärr i konkurs år 1919 och de sista invånarna från gruvbyn, ett syskonpar, flyttade 1971 efter flera generationer. Det torp där syskonparet bodde i är numera ett museum. År 1984 bildades föreningen ”Fröå gruva” och driver idag ett friluftsmuseum med produktionsanläggningar, bostäder i gruvbyn samt vattenkonst.

Fröå gruva idag

Fröå gruva är idag en kombination av flera anläggningar samt torp och ligger i en unik miljö med gruvor, odlingslotter, varphögar samt betesmarker. Gruvbyn ligger belägen på en mycket ljuvlig och vacker plats där vandringsstigarna är många och flera intressanta varphögar med kopparblänk utspritt lite här och där finns. Fröå är idag ett mycket genuint sommarresmål där man kan gå på guidning, lyssna på intressant litteratur eller köpa fina souvenirer. Man kan dessutom slå sig ner och äta en god fika i Bergstugans servering. Förutom att vara ett populärt besöksmål på sommaren är det lika skönt att besöka gruvbyn vintertid och åka skidor runt i Åres spårsystem.Det finns en hel del bevarade byggnader runt omkring Fröå gruva. Hela Fröåfältet är numera ett vackert kulturlandskap med flertalet lager av historiska skeenden. Kombinationen av bergs – och jordbruk som varit ett kännetecken för området har dock satt en tydlig prägel. Området har idag delvis vuxit igen och byggnader har antingen demonterats eller förfallit. Men trots detta finns ändå huvuddragen kvar vilka främst utgörs av det härligt öppna ängslandskapet samt gruvschakten med flera stora stenvarpar liggandes runt omkring. Det är ett väldigt häpnadsväckande klimat och omgivningarna bör upplevas på nära håll. Det är bland annat på grund av det vackra landskapet och de forna omgivningarna som besökare lockas till platsen idag. Det är en natur som är svår att ta på, den är så vacker och speciell att man nästan blir stum. Absolut ett måste att besöka om man är i krokarna kring Fröå.