Utan kolindustrin hade vi aldrig fått en industrialisering som har lett till det moderna samhälle vi har idag. Dock var arbetet i en kolgruva förr i tiden antagligen allt annat än roligt. Det var extremt hårt och inte minst farligt för de män och barn som tvingades arbeta med detta men de var tvungna att få mat på bordet på något sätt. Tyvärr var det inte alltid som de kom ut levande från gruvorna.

Spel som tidsfördriv

Visst fanns det även ljusa stunder under den här tiden. När arbetarna var lediga brukade många av dem säkerligen ägna sig åt olika slags spel – precis som vi gör idag. Idag har dock mycket av spelandet flyttat in på internet och generösa bonusar på spelsajter kan ge oss ett billigare tidsfördriv. Sajter som exempelvis Sloty har en bra bonus som du kan ta del av för att få ut så mycket som möjligt av ditt spelande.

Fritid och spelande

Precis som idag var gruvarbetarna på 1700-talet beroende av att få lite fritid och vila. Förutom att ägna sig år olika spel kunde de supa ganska mycket för att glömma sina sorger och sitt hårda yrkesliv. Det fanns även en del kvinnor som arbetade i gruvorna med olika moment och de ägnade sig åt handarbete och annat på sin fritid. Barnen fick helt enkelt leka fritt och vara barn igen för en stund.

Idag är spelande mest ett roligt tidsfördriv och vi lever definitivt inte lika hårda liv som de stackars gruvarbetare gjorde på den tiden. Det är faktiskt tack vare dem som vi idag kan leva så bekvämt och i ett samhälle som är så pass utvecklat. Spelande för dem var ett sätt att glömma allt det jobbiga för en stund. Idag spelar vi på ett helt annat sätt och kanske med andra avsikter än tidigare.