Det var år 1744 som man först upptäckte kopparmalmen i Huså. Det var fyra personer som gjorde upptäckten och visade malmen för Anders Floor som var deras inspektor, som sedan kort därefter började bryta malm i Fröå och började sakta men säkert färdigställa gruvan. Gruvdriften pågick sedan under totalt fyra perioder. Perioden mellan 1748-1808 bröt man gruvan med enklare hjälpmedel som ledde till problem med både ventilation och vatten vart efter gruvan blev allt djupare. Det här var en slitsam period för brytning, uppforsling samt frakt då metoderna var väldigt gammeldags. Man byggde en tillfällig vattenkonst år 1752 men det förblev ändå en otillräcklig tillgång på vatten.

Utvecklingsperioden

Själva utvecklingsperioden för gruvan kom under perioden 1836-1881. En ny ledning tillsattes på Gustafs och Carlbergs Kopparverk år 1855 vilken även ledde till att en modernisering av gruvan samt driften påbörjades. Via en trätub leddes då vattnet från Fröå till det konsthus. Ett spelhjul samt ett konsthjul rymdes i konsthuset. Det vatten som brukades för att driva hjulen omdirigerades sedan för att driva ett vask – och bokverk. Under perioden mellan 1893 till 1895 pågick en så kallad försvarsbrytning i syfte att gruvan inte skulle förstöras.

Gruvans sista år

Med ett kapital på en miljon dollar aktier startade den så kallade Amerikaepoken under 1910-1919. Under den här perioden reparerade och förbättrade man bland annat de gamla systemen för vattenreglering. Man renoverade också konsten och använde denna för länspumpning av gruvan med numera elektriska maskiner fram till 1916. Man anlade exempelvis vägar till det intilliggande samhället Björnänge i transportsyfte med järnväg. Man anlade också ett telefonnät samt ett kraftverk både i Fröå och i Slagsån.

Arbetet i gruvan blev från och med nu mycket mer effektivt samt betydligt lättare än innan. Gruvan gick sedan i konkurs år 1919 och efter flera generationer flyttade till slut syskonparet, som var de sista invånarna, från gruvbyn år 1971. Det torp där syskonparet bodde är numera ett museum. Idag är området kring Fröå gruva och Huså en sevärdhet för besökare, främst under sommarmånaderna. Man kan då besöka gruvan, vandra runt på de vackra stigarna i området eller ta en god fika i Bergstugan. Fröå gruva och Bergstugan ägs av ett äldre par som driver detta ställe helt på egen hand. Omgivningarna kring gruvan är väldigt vackra och är man intresserad av djur och natur är det ett perfekt ställe att åka till. Man får lite av varje under besöket, upplevelsen av en gammal malmgruva samt får ta del av områdets spännande historia.